FT 2440 9 AYAKLI

Foto Galeri

DİPKAZAN (SUBSOILER) FANTOM ; TOPRAK İŞLEMENİN FAYDALARI 1- Toprağın derin işlenmesini sağlamak, tarlada ve meyve bahçelerinde oluşan sert pulluk tabanının kırılmasını sağlar 2- Yağmur sularının toprak tarafından tutulması ve emilmesi sağlanarak yüzey akışının dolayısıyla toprak erozyonu önler. Toprağın organik ve inorganikmadde kayıplarını önler 3- Topraktaki nemi korumak ve buharlaşma yolu ile su kayıplarını önlemek. 4- Atılan gübrelerdeki azotun havaya karışmasını önleyerek bitkilerin ve ağaçların gübrelerden daha fazla yararlanmasını sağlar. 5- Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısı iyileştiğinden bitki gelişimi ve veririmin de artma meydana gelir.Ürün kalitesi iyileşir.

Dosyalar

Ürün Kullanma Klavuzu

Ürün Kataloğu

Ürün Yedek Parça